O nás

Miriam Sorgerová – Mutti
zborový vodca

Henrich Sorger – Leto
zástupca zborového vodcu

Róbert Mati – Lupino
ekonóm zboru

Náš 7. zbor Slanských vlkov Prešov má aktuálne 2 oddiely – 7. oddiel vĺčat a 8. skautský oddiel

Aktuálne pôsobíme v klubovni v ZŠ Prostějovská na Sídlisku III v Prešove.

Družinovky vĺčat v skautskom roku 2017/18:

Pondelok:    od 16:00 – 17:00 hod. – chlapci
Utorok:        od 16:00 – 17:00 hod. – dievčatá
Streda:         od 16:00 – 17:00 hod. – chlapci a dievčatá

(v ZŠ Prostějovská 38 – „koberčeková miestnosť“)

Družinovky skautov v skautskom roku 2017/18:

Utorok: od 17:30 – 18:30 hod. – družina Opice
Štvrtok: od 15:45 – 16:45 hod. – družina Pandy

(ABC centrum voľného času, Októbrova 30)