Podporte nás

Cieľom Slovenského skautingu je pomôcť mladým ľuďom dosiahnuť ich plný fyzický, intelektuálny, sociálny a duchovný rozvoj tak ako jednotlivcov, tak ako aj zodpovedných občanov a aktívnych členov miestnych, národných a medzinárodných spoločenstiev.

Na to, aby sme mohli aj v našom zbore mohli dosiahnuť tieto ciele, potrebujeme aj vašu pomoc a podporu. Vaša pomoc však nemusí byť len hmotná. Budeme radi, ak nám dáte tipy, námety alebo postrehy, ktoré nám pomôžu byť stále lepšími 😉

Možnosti vašej podpory

  • 2% z vašich daní
  • finančný dar
  • darovanie materiálu potrebného na našu činnosť
  • darovanie reklamných predmetov, sladkostí
  • osobná doprava, preprava materiálu
  • tlač propagačných materiálov
  • mnohé iné…

Kontakt na nás

Slovenský skauting, 7. zbor Slanských vlkov Prešov

e-mail: 7.zborpresov@gmail.com
webstránka: skautipresov.sk

Na finančnú pomoc nášho zboru sme založili občianske združenie Žijeme skautingom, ak by ste nám chceli pomôcť finančne, tu sú naše údaje:

Žijeme skautingom, o.z.

IČO: 502 481 11
DIČ: 212 026 1902

IBAN: SK93 0900 0000 0051 1395 0267

Ď a k u j e m e !

Za doterajšiu pomoc ďakujeme